Reciklaža

Reciklaže metala i metalnih ostataka je naša primarna djelatnost i obavlja se na svim lokacijama na kojima imamo poslovne jedinice i skladišta. Proces reciklaže metala, prije svega željeza i obojenih metala se vrši na način što iz metalnog otpada, koji služi kao sirovina, dobijamo poluproizvode i proizvode koje prosleđujemo krajnjim korisnicima željezarama i livnicama. Proizvodi su specifikovani na osnovu Evropske klasifikacije metalnog otpada. Nudimo sledeće vrste materijala:

Roba garantovano nije radiaktivna, jer se provjerava prilikom svih faza prerade i pripreme, od prijema do otpremanja krajnjim korisnicima, kao i garanciju da nema eksplozivnih materijala. Materijal se čisti ,prerađuje i otprema uz pomoć najnovijih mašina za sječenje, mljevenje, presovanje i pretovar. Na svakoj lokaciji poslovnih jedinica posjedujemo bagere za pretovar svjetski poznatih brendova TEREX FUCHS i LIEBHERR, te mlinove i sječke za preradu metalnog otpada Bon Figlioli, CMI i TPA.

Milkus d.o.o.

NAŠI PARTNERI