Djelatnosti

ReciklažaRECIKLAŽA

Reciklaže metala i metalnih ostataka je naša primarna djelatnost i obavlja se na svim lokacijama na kojima imamo poslovne jedinice i skladišta. Proces reciklaže metala, prije svega željeza i obojenih metala se vrši na način što iz metalnog otpada, koji služi kao sirovina, dobijamo poluproizvode i proizvode koje prosleđujemo krajnjim korisnicima željezarama i livnicama. Proizvodi su specifikovani na osnovu Evropske klasifikacije metalnog otpada. Nudimo sledeće vrste materijala:

banjaluka2
bakar3
pale3
pale5
5
Otpadno željezo E3, E1, E2, E8, E60, E40, E5H, E5M, EHRB, EHRM i E46
Otpadni Aluminijum (meki aluminijum, tvrdi aluminijum)
Otpadni bakar
Otpadni mesing
Otpadno olovo
Ostali karakteristični metalni otpad

Roba garantovano nije radiaktivna, jer se provjerava prilikom svih faza prerade i pripreme, od prijema do otpremanja krajnjim korisnicima, kao i garanciju da nema eksplozivnih materijala. Materijal se čisti ,prerađuje i otprema uz pomoć najnovijih mašina za sječenje, mljevenje, presovanje i pretovar. Na svakoj lokaciji poslovnih jedinica posjedujemo bagere za pretovar svjetski poznatih brendova TEREX FUCHS i LIEBHERR, te mlinove i sječke za preradu metalnog otpada Bon Figlioli, CMI i TPA.