Djelatnosti

UslugeUSLUGE

usluge3
6
banjaluka6

Firma MILKUS d.o.o. Pale pored osnovne djelatnosti obavlja i druge registrovane djelatnosti, kao što su prevoz putnika u zemlji i inostranstvu, prevoz roba u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, a nudimo i usluge vaganja roba, građevinske radove i ostale usluge srodne našem zanimanju i u skladu sa registrovanim djelatnostima.

U našim poslovnim jedinicama posjedujemo teretne vage, koje se održavaju i baždare u skladu sa važećim zakonskim propisima i nudimo i usluge vaganja roba.

Pored karakteristične opreme za obradu sekundarnih sirovina metala, posjedujemo i opremu koja se može prilagođavati za potrebe uređenja zemljišta građevinskih lokacija, kao i za radove na raščišćavanju ruševina i rasklapanje objekata sa metalnim konstrukcijama. Ovo može potvrditi učešće naše opreme na izgradnji novog Sabornog hrama u Palama, raščišćavanje ruševina na lokaciji stare pilane u Palama i Trnovu sa rasklapanjem metalnih konstrukcija u sklopu navedenih aktivnosti.