Footer

Otkup, prodaja i priprema sekundarnih sirovina za preradu. Kao dopunsku djelatnost nudimo sve vrste prodaje i prometa roba srodnih našem osnovnom zanimanju i prevoz roba i putnika u zemlji i inostranstvu.

Pale Sjedište

Ljubogošta bb, 71420 Pale

Bijeljina

Čađavica Donja bb, 76333 Bijeljina